Föräldraråd

Föräldraföreningen är en chans för föräldrar att vara med och diskutera verksamheten på förskolan ur ett föräldraperspektiv.

En gång per termin träffar vi rektor och representanter från personalen. Vi resonerar då om situationen både som den har varit, hur den är nu och vad som planeras för framtiden.

Dessutom brukar vi träffas "själva" någon gång per termin för att resonera om hur det fungerar och om det är något vi vill ta upp för diskussion. Ibland finns det saker att påtala, även om det mesta fungerar bra.

Exempel på sådant vi diskuterat

  • Återkoppling vid hämtning
  • Tidspassning vid hämtning/lämning
  • Föräldramöten
  • Sommarfest och luciafirande