Föräldraråd

På Bränninge förskola finns ett föräldraråd som verkar för en bra dialog med personalen om verksamheten, om hur informationen mellan förskolan och föräldrar kan förbättras och synpunkter från andra föräldrar.

Är du intresserad av att vara föräldrarepresentant så hör av dig till förskolan för mer information.