Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds från och med 1 september det året barnet fyller 3 år tills barnet börjar förskoleklass.

Allmän förskola följer skolans dagar och terminsindelning. Detta innebär att ditt barn inte kommer till förskolan på skolans lov- och UFA-dagar (undervisningsfria dagar).

Alla förskolor erbjuder 15-timmars verksamhet. Om du behöver tid över 15 timmar per vecka betalar du avgift enligt ordinarie taxa.

Den allmänna förskolan är en del av förskolans verksamhet, vilket innebär att det inte finns några särskilda grupper för de barn som enbart går i allmän förskola.