Ansök om flagga eller fana

Du kan som privatperson, organisation och förening ansöka om en svensk flagga eller en fana.

Varje år den 6 juni delar Rikskommittén Sveriges Nationaldag ut ett antal flaggor gratis. Dessa delas ut för enskilt bruk och till organisationer, föreningar och motsvarande.

För att ansöka om en flagga eller fana, behöver du fylla i en särskild ansökningsblankett. Blanketten finns att ladda ner nedan. Du kan läsa mer om Svenska flaggan via Sveriges Rikskommitténs webbplats.

Förening. Ansökan senast den 1 januari. Förening, som ansöker om fana/flagga, skickar in ansökan på avsedd blankett till: Stiftelsen Sveriges Nationaldag 100 12 Stockholm.

Privat bruk. Ansökan senast den 15 april. Ansökningsblanketter för flaggor för enskilt bruk finns hos Länsstyrelsen 010-223 60 00 och hos Länskommittén 070-75 33 675 och ska skickas till: Länsstyrelsen Landshövdingen 551 86 Jönköping.