Utställningar på biblioteket

Utställningshallen vid biblioteket är öppen på bibliotekets tider:
måndag 13-19, tisdag-torsdag 11-19, fredag 11-16 och lördag 10-13

4 december -  4 januari "Olika världar" Josefina Ekvall ställer ut decoupage.

10 november - 2 december "Min värld av teckningar och tavlor" Camilla Bergman.

13 oktober - 9 november - Minnesutställning Bernt Ringqvist 100 år.

16 september - 12 oktober "Mitt fantasibroderi" av Ingele Norell.

21 augusti - 14 september  Ali Kjellgren visar oljor.

På Habo Vårdcentrum finns en permanent utställning av Stieg-Erland Dagman - Gamla Habo - modeller av tidigare bebyggelse.

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan att nyttja verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se.