Bilden visar bibliotekets utställningsrum med tavlor på väggarna.

Utställningar på biblioteket

Utställningshallen vid biblioteket är öppen på bibliotekets tider:
måndag-torsdag 11-19, fredag 11-16 och lördag 10-14

23 oktober - 27 november
"Ur kommunens konstskatt" verk från kommunens konstsamling visas

20 september - 22 oktober
"Ljus och natur i mitt måleri" Marianne Magnusson

19 augusti - 19 september
"En vänlig grönska" målningar av LenaMaria Vendelius

17 maj - 16 juni
Minnesutställning med Magnus Gullstrands konst

18 april - 16 maj
"Det ljusnar" - akvarell och akryl av Eleonor Bogdanoff

23 mars - 17 april
Under Afrikas färger - akrylmålningar av Camilla Winther

22 februari - 21 mars
Arkitektur, kultur, natur - foto av Inger Dahlqvist

25 januari - 21 februari
Screen & Ecotryck, Nät & Slangkonst av Marie Nir

7 - 24 januari
"Generationer" ABFs målarskola ställer ut akrylmålningar.

På Habo Vårdcentrum finns en permanent utställning av Stieg-Erland Dagman - Gamla Habo - modeller av tidigare bebyggelse.

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan om att få använda verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se.