Ansökan om Pluspolarkort

Pluspolarkortet är ett fritidskort och gäller för dig som är skriven i Habo kommun.
Det grundläggande kriteriet för att få ett kort utfärdat är att du inte har möjlighet att nyttja aktiviteten på egen hand på grund av din funktionsnedsättning.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan. Dina uppgifter kommer att lagras och behandlas av personal på fritids- och kulturförvaltningen. I och med att du fyllt i formuläret godkänner du att dessa uppgifter finns registrerade om dig inom förvaltningens kansli. Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.

Vi utfärdar kortet efter att ha fått in din ansökan och ett fotografi. Fotot kan mejlas eller skickas in med brev. Pluspolarkortet är giltigt i fem år. Därefter får du ansöka om ett nytt kort.