Pluspolarkortet

En möjlighet för dig som har ett funktionshinder att lättare kunna ta del av olika evenemang och verksamheter på din fritid. Pluspolarkortet är ett fritidskort, att användas under kortinnehavarens fritid, då du kan ta med en pluspolare gratis.

Med pluspolarkortet får du ta med dig en vän eller assistent som extra stöd eller hjälp på din fritid. Din pluspolare följer med utan att behöva betala entréavgift på t.ex. idrottsevenemang, konserter eller teater med mera. Du själv betalar ordinarie pris. Kortet gäller i fem år och för dig som är skriven i Habo kommun. 
Det grundläggande kriteriet för att få ett kort utfärdat är att du inte har möjlighet att nyttja aktiviteten på egen hand på grund av ditt funktionshinder.
Här kan du ansöka om pluspolarkortet.

Här kan du se var du kan använda ditt pluspolarkort. Listan med arrangörer fylls på allt eftersom det tillkommer nya. Vid dessa ställen ser du också en dekal vid entrén. Kom ihåg att en del arrangemang eller aktiviteter kan ha begränsat antal platser som behöver förhandsbokas. Kortet ger dock inte någon förtur.

NYHET
Fr o m 2016 gäller kortet i alla kommuner i Region Jönköpings län.

Att bli pluspolarearrangör
Vill du eller din förening bli pluspolarearrangör? Anmäl dig här!

Fritids- och kulturnämnden verkar för att vår kommuns invånare ska ha möjlighet till en bra fritid, ett brett utbud av aktiviteter och ett rikt kulturliv. I nära samverkan med föreningar och organisationer erbjuder vi dig med funktionshinder ett antal arrangemang och aktiviteter där du kan ta med dig din pluspolare med fri entré. Välkommen med din ansökan.