Nu är det dags att nominera årets ungdomsledare!

Habo kommuns ungdomsledarstipendium delas årligen ut till en eller flera personer och är avsett att uppmuntra ett bra och engagerat ideellt arbete som barn- och ungdomsledare. Ansökan eller förslag till stipendiat lämnas senast den 31 oktober.

Ansökan/nomineringen skickas till:

Fritids- och kulturnämnden, Box 212, 566 21 Habo eller till
fritidkultur@habokommun.se