Föreningsdialog

Fritids- och kulturnämnden inbjuder till årets Föreningsdialog i Smyrnakyrkan, måndagen den 16 oktober 18.30.
Anmälan senast 9 oktober, 036-442 80 30.
Välkomna!