Lokal naturvårdssatsning - LONA i Habo kommun 2016-2017

Fritids- och kulturförvaltningen har beviljats LONA-bidrag från Länsstyrelsen för projektet Främjande av friluftsliv, natur- och kulturmiljö i Habo kommun.

Syftet med projektet är att bidra till och underlätta för kommuninvånare i allmänhet och personer med funktionnedsättning att ta sig ut i naturen i större utsträckning, både till särskilda natur- och kulturmiljövärden, men också ut i naturen överhuvudtaget. Detta sker genom funktionshinderanpassning och utökad skyltning av följande naturområden; Stora Kärrs bokskog, Fiskebäcks ängar, samt vid Hökesån norr om Spinnet.

När projektet avslutas ska det ha resulterat i, en fika/rastplats med bänkbord utmed gång- och cykelvägen norr om Spinnet, i anslutning till bron över Pirkåsabäcken och Hökesån, tydlig skyltning/vägvisning till funktionshinderanpassade, tätortsnära naturområden, samt funktionshinderanpassade parkeringsplatser vid Stora Kärrs bokskog och Fiskebäcks ängar.