Personal

Anna Wulff, Marita Norman, Lisa Sandberg, Victor Sjöqvist och Johan Fröding. Timledare är Christoffer Andersson, Anders Odegran och Kim Norman.