Telefonnummer i akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

SOS Alarm 112
112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysning kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ge dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetear sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialtjänsten
Dagtid kan du ringa individ- och familjeomsorgen för råd och stöd.

Måndag-fredag 08.30-17.00. Telefon 036-442 83 30.

Kvällstid och helger, i akuta lägen, 112.

Psykiatrisk akutmottagning 1177
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den är öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111
Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60
Hit kan man ringa om man har psykisk kris eller befinner sig i en svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

BRIS Vuxentelefon - om barn 077-150 50 50
Hit kan du som är vuxen ringa för att prata med kring frågor och oro som rör barn. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.
Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal

Öppettider: tisdag, torsdag, fredag kl. 10-13, onsdag kl. 9-12.