Isvett

Tänk på följande när du ska ut på sjöis:
  • Var aldrig ensam på isen.
  • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
  • Prova alltid isen med ispik om du är osäker.
  • Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock.
  • Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
  • Lär dig var isens svaga platser är. vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund,och vindbrunn.
  • Ju högre fart du har, ju längre kommer du ut på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
  • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, den förlängda armen.
  • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.
  • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

Källa: Svenska Livräddningssällskapet