Har du en extra plats i din familj en gång i månaden?

Habo kommun söker engagerade personer och familjer som har värme, omsorg och tid att ge till barn som har ett stort behov av just det.

Som kontaktfamilj kan du göra stor skillnad i ett barns liv genom att låta barnet vara en del av din familj under ett par dagar varje månad. Alla barn har olika behov och därför kan en kontaktfamilj se ut på många olika sätt. Som kontaktfamilj kan du vara ensamstående, sambo, särbo eller gift. Du kan vara äldre eller yngre med eller utan barn. Du kan bo i villa, på landet eller i lägenhet. Det alla kontaktfamiljer behöver kunna erbjuda ett barn är tid, stabilitet och engagemang.

De flesta uppdrag innebär att barnet är hos kontaktfamiljen en helg var fjärde vecka men det kan också vara oftare eller mer sällan. 

Tillsammans pratar vi om vad ni kan erbjuda ett barn och vad din familj har för möjligheter och begränsningar. Socialtjänsten matchar sedan er familj med det eller de barn vars behov passar bäst in på det din familj kan erbjuda. Om det sedan känns bra för er barnet och barnets familj så påbörjas ert uppdrag som kontaktfamilj. Under uppdragets gång får ni vid behov stöd och råd av socialtjänsten och socialtjänsten följer regelbundet upp hur det går för er och för barnet.

Så här fungerar det!

Om du funderar på att bli kontaktfamilj är vi glada om du kontaktar socialtjänsten så att vi får möjlighet att berätta mer och svara på frågor. Vi ger den information du behöver för att vara trygg med vad ett uppdrag kan innebära.

Är du sedan intresserad av att bli kontaktfamilj gör vi en kortare utredning och bedömer vilka barn som din familj kan passa för. Ibland kan ett uppdrag påbörjas ganska snart medan det ibland tar lite längre tid innan ett barn blir aktuellt i just er familj.

Hur tar jag kontakt?

Du kan ringa 036-442 83 30 för att prata med en socialsekreterare direkt.

Du kan även skicka mejl till; socialforvaltningen@habokommun.se med dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig.

Exempel på hur ett uppdrag kan se ut (exemplen är helt fiktiva):

Kalle 5 år

Kalles mamma Eva är ensamstående. Kalle har ingen kontakt med sin pappa. Eva har problem med sin fysiska hälsa och har en tuff ekonomisk situation som gör att hon är trött och har svårt att ge Kalle den stimulans han behöver. Eva har ingen familj i närheten och inga vänner som kan hjälpa henne med Kalle. Kalle tycker om bilar och hundar och Eva önskar att Kalle ska få vara hos en familj där det finns hund eller intresse för bilar.

Maja 10 år

Maja har diagnostiserats med ADD vilket innebär att hon har svårt med koncentration och uppmärksamhet och behöver extra vägledning i aktiviteter och dagliga bestyr såsom morgon- och kvällsrutiner. Maja har fyra syskon varav ett också har särskilda behov. Föräldrarna har svårt att räcka till för Maja och hennes syskon och Maja hamnar lätt i skymundan. Även två av Majas syskon har kontaktfamilj för att Maja ska få mer egentid med sina föräldrar. Maja behöver en kontaktfamilj som kan erbjuda förutsägbarhet, struktur och ett lugnt tempo. Det bör inte finnas barn under 15 år i familjen. Maja tycker om att pyssla och att cykla.