Har du plats i hemmet och i hjärtat för en till?

Funktionshinderomsorgen söker kontaktfamiljer.

Vi ha ett barn som behöver komma till en familj en helg varannan månad och ett barn som behöver komma till en familj en helg i månaden. Det är viktigt att ni bor i Habo eller i dess omnejd. Det är inget hinder om ni bor på landet eller har djur.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?
Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn med funktionshinder i ditt hem. Familjens behov av avlastning och dina möjligheter att ta emot barnet i ditt hem avgör hur ofta barnet kommer till dig. Vanligast är att uppdraget omfattar en helg i månaden.

Uppdraget pågår ofta under flera år och du bör därför ha ett intresse av att skapa en relation som varar över längre tid.

För att bli kontaktfamilj krävs ingen särskild yrkeskompetens men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Olika familjer behövs!

Kontaktfamiljer får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Intresseanmälan
Är du intresserad? Ring Inger Wikström på tfn 036-442 83 33, eller skicka ett mejl till inger.wikstrom@habokommun.se så kan vi träffas för att prata vidare kring hur det är att vara kontaktfamilj.