Äldrevision på remiss

Socialnämndens vision för äldre för år 2018-2025 ska nu ut på remiss.

Äldrevision 2018-2025 skickas ut på remiss till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige, pensionärsorganisationer, Folkhälsorådet och föreningen Träffpunkt Habo.