Integrationsarbetet i Habo

Här har vi samlat information om hur flyktingsituationen ser ut i Habo och hur och vart du som vill hjälpa till kan vända dig.

Situationen i Habo
Under våren 2017 kommer ett integrationsprojekt med IT-guider att starta upp i Habo, som sträcker sig till våren 2018. Projektet görs i samarbete med Mullsjö kommun, Värnamo kommun, Gislaved kommun och föreningen Enter Sweden. IT-guiderna utgörs av nyanlända ungdomar som vänder sig till seniorer för att lära ut digitala hjälpmedel. Det kan vara allt ifrån hur man använder en dator till hur internetbanken fungerar. Syftet med projektet är att skapa integration och delaktighet hos de nyanlända ungdomarna, öka inlärningen av det svenska språket, ge ökad kännedom om arbetslivet, intresse för IT yrken samt skapa större självförtroende. Bland seniorerna är syftet att öka deras digitala delaktighet.

Ny lag 2016
Riksdagen beslutade i januari 2016 om en ny lag som innebär att det blir obligatoriskt för kommuner att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd. Habo kommuns tilldelning är 44 personer under 2017. Under 2016 anställdes en integrationshandläggare som arbetar med mottagandet av anvisade nyanlända med uppehållstillstånd.

Socialförvaltningens arbete
Socialförvaltningen arbetar med boende till ensamkommande ungdomar, personer under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar. Under hösten 2015 placerades många ensamkommande i landets kommuner, så också i Habo. Habo kommun fick ta emot många fler ensamkommande än vad som ingår i vårt avtal med Migrationsverket. Vi öppnade tre boenden under denna period och rekryterade personal fortlöpande. Under 2016 minskade antalet ungdomar till Habo. Ett boende har lagts ner och för tillfället planeras inga nya personer i boenden i kommunal regi.   

Du kan hjälpa till!
I Habo finns ett stort engagemang och ett mycket stort intresse för att hjälpa till hos intresseorganisationer, närlingsliv och privatpersoner. Det finns flera sätt man kan hjälpa till på. Nedan beskriver vi några sätt.

 • Familjehem
  Vi söker dig som har tid och engagemang att ta emot ett barn i ditt hem. Situationen kan se olika ut och det kan vara för en kortare tid, eller för en längre tid som ett barn behöver din hjälp. Ett tryggt hem kan göra stor skillnad.Anmäl ditt intresse till Individ-och familjeomsorgen, telefon reception: 036-442 83 30

 • God man
  Habo kommun har ett kontinuerligt behov av gode män. Anmäl ditt intresse till överförmyndaren Ragnwald Ahlnér, telefon: 072-372 61 29

 • Hjälpa genom frivilligorganisationer
  Vill du hjälpa flyktingar kan du bidra genom att skänka pengar till olika hjälporganisationer som exempel UNHCR, Radiohjälpen, Unicef, Rädda barnen, Läkare utan gränser och Röda korset. Kontrollera att den organisation du väljer att skänka pengar till har ett 90-konto, vilket garanterar att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

  Du kan även skänka kläder och saker. Vi rekommenderar att du vänder dig till någon av de etablerade organisationerna, till exempel Erikshjälpen, Röda Korset och Hela Människan.

  I Habo finns Mötesplats Habo som gamla och nya habobor kan vara verksamma i. Här kan du läsa mer om Mötesplats Habo.

Ansvarsfördelning
Migrationsverket ansvarar för de flyktingar som ännu inte fått uppehållstillstånd i Sverige. Alla människor som söker asyl ska få någonstans att bo och att ordna detta ingår i Migrationsverkets uppdrag. Kommunen ska erbjuda alla asylsökande barn grundskola och allmän förskola.

Kommunens socialtjänst hjälper till med försörjningsstöd för de flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige och flyttat till egen bostad, men som ännu inte kommit in i etableringen. Etableringen är det system, där Arbetsförmedlingen är ansvarig och som syftar till att flyktingarna ska lära sig svenska, få ett arbete och klara sin egen försörjning. Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan under högst två år.

Kommunen ansvarar för Svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering till nyanlända, skola och barnomsorg till barnen, bostadsförsörjning och praktisk hjälp i samband med bosättning. Verksamheten för SFI och samhällsorientering köps av Jönköpings kommun.

Länsstyrelsen samarbetar med myndigheter, berörda organisationer och kommuner för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till Sverige.

Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om t.ex. olika former av boenden för asylsökanden.