Information till utförare

Här hittar du som är utförare eller funderar på att bli utförare enligt Lagen om valfrihet (LOV) i Habo kommun information kring ansökan och utförandet.

Villkor och krav för godkännande
Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft 1 januari 2009. Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de av socialnämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem. Omsorgstagarna erbjuds möjligheten att välja mellan olika externa utförare och kommunens egen regi. Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt via länk till höger och på den nationella webbplatsen som kammarkollegiet ansvarar för.

Välkommen att kontakta kommunens LOV-samordnare vid frågor och för mer information.