Ekonomi, socialbidrag

I avsnittet om ekonomi och socialbidrag kan du bland annat läsa om rätt till försörjningsstöd och skuld- och budgetrådgivning.

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan ha rätt till om du inte kan försörja dig på annat sätt. Försörjningsstödet är tänkt som ett tillfälligt stöd tills du kan försörja dig självständigt.

Om du har svårt att hantera dina skulder kan du få hjälp av en rådgivare. Du får hjälp att hitta lösningar och komma fram till hur du kan förändra din situation.

Med budgetrådgivning kan du få hjälp att planera din ekonomi och göra en budget. En budget är en plan för dina inkomster och utgifter.