Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen arbetar med rådgivning för att hjälpa dig hitta lösningar på dina ekonomiska problem.

Vi vänder oss till dig som bor i Habo kommun och vi ger hushållet stöd och vägledning i arbetet mot en hållbar ekonomi. Rådgivningen kan innebära allt ifrån ett kort telefonsamtal till en längre kontakt med ett aktivt förändringsarbete. Det är du själv som bestämmer om och hur du vill gå vidare. Men du måste ha en stark motivation att förändra din situation. Alla besök är kostnadsfria och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Vi kan hjälpa dig med:

Budgetrådgivning
Om utgifterna alltid tycks vara högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin. Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på din hushållsekonomi. Vi ser helt enkelt över dina utgifter och inkomster.

Skuldrådgivning
Att leva med skulder som man känner att man aldrig kommer att kunna betala är ytterst påfrestande för en människa eller en familj. Det kan kännas som om situationen är låst. Men det är den oftast inte.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan tillsammans med dig se vilka möjligheter som finns för att förändra en skuldsituation, tex:

  • Hjälp att göra en skuldöversikt
  • Informera om olika handlingsalternativ tex avbetalningsplaner med fordringsägare och inkassobolag
  • Hjälpa till att upprätta betalningsplaner och förslag till frivilliga uppgörelser
  • Hjälp med att kontakta de som har fodringar på dig, tex inkassobolag och Kronofogden

Skuldsanering
Skuldsanering är en möjlighet för skuldsatta personer att bli helt eller delvis skuldfria. Det finns ingen lagstadgad gräns för hur mycket skulder man ska ha för att beviljas skuldsanering. Men du ska ha mer skulder än inkomster och vara så svårt skuldsatt att du inte kan betala dina skulder inom överskådlig tid. Skuldsanering får du vanligtvis en gång och det är Kronofogden som fattar beslut om skuldsanering.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig:

  • information kring skuldsanering
  • Ge råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen, exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning av skuldsanering

Även en företagare kan få skuldsanering men det krävs att din verksamhet ska vara enkel att utreda. Du får inte ha näringsförbud. Du ska ha gjort allt för att försöka betala dina skulder. Läs gärna mer på Kronofogdens hemsida kring reglerna för ansökan om skuldsanering för företagare (F-skuldsanering).