Borgerlig vigsel

Namn på vigselparet:

Kontaktuppgifter:

Datum och plats för vigsel:

Vittnen (behövs två myndiga vittnen):
Om ni inte har egna vittnen kan kommunen under arbetstid, måndag-fredag ordna med vittnen.

Efter att du skickat in formuläret kontaktar vi dig så snart som möjligt för att bekräfta vigseln.