Illustration av en stad med sensorstyrda lyktstolpar

Smart City - Habo

Vad är den "smarta staden"? Habo kommun vill vara med och driva utvecklingen framåt. Här kan du läsa mer om projektet "Smart City - Habo", ett samarbete mellan Habo kommun, Fagerhults Belysning Sverige AB, Jönköping University och Science Park.

I nästan alla delar av vårt samhälle har tekniken tagit en självklar plats och hjälper oss i vardagen. Mobilappar där vi kan se när bussen går och dörrar som automatiskt öppnar sig med hjälp av sensorer är exempel på smarta tjänster som underlättar för oss i många situationer. 

Smart City - Habo
Habo kommun vill vara med och driva utvecklingen framåt för att hjälpa invånare, handeln, företag med flera att växa och må bra i vår kommun. Under våren 2018 inleddes därför projektet "Smart City - Habo". Detta är ett samarbete mellan Habo kommun, Fagerhults Belysning Sverige AB, Science Park och Jönköping University som ska ge Habos invånare ett smakprov på vad ett inslag i en smart stad kan vara.

Vi behöver dina åsikter
Projektet kommer att resultera i en ljusinstallation av Fagerhults Belysning Sverige AB, som placeras i anslutning till Blå torget i centrala Habo. Installationens funktion kommer att anpassas efter vilken tjänst du som invånare eller verksam i kommunen ser ett behov av.

Om du har frågor om projektet kan du vända dig till Kenneth Hellman, Habo kommuns affärsutvecklare.