Företag som berörs av REACH

Du bör ta reda på vad du har för skyldigheter enligt REACH i följande fall:  

  • Om du tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller blandningar av kemiska ämnen (beredningar).  
  • Om du tillverkar eller importerar varor (till exempel byggnadsmaterial, elektroniska komponenter, leksaker eller fordon) som innehåller ämnen som är upptagna på en lista över ämnen med särskilt farliga egenskaper eller som frigör dessa vid användning.  
  • Om du bearbetar kemikalier eller gör beredningar för slutanvändaren (till exempel rengöringsprodukter, färg eller motorolja) eller är yrkesmässig användare av dessa beredningar.
    I så fall är du en så kallad nedströmsanvändare.

Tillverkare och importörer av kemikalier  

Om du tillverkar eller till EU importerar kemikalier blir du registreringsskyldig för ämnen som överskrider 1 ton. Ju fler ton du totalt tillverkar/importerar under ett år så ökar kraven på kunskaper om ämnenas egenskaper, hur de ska användas säkert och vilken exponering olika användningar kan ge, vilket ska redovisas vid registreringen.

Registreringen kommer att pågå under flera år och börjar med de farligaste ämnen och de som används i störst mängd. För att få registrera enligt den fördröjda tidsplaneringen måste man dock förhandsregistrera (anmäla att man vill registrera) under perioden 1 juni 2008 – 31 december 2008. Annars kan man komma att få registrera direkt!  

Nedströmsanvändare  

Om ditt företag använder kemikalier måste du som nedströmsanvändare tillämpa de säkerhetsåtgärder som leverantören angett på säkerhetsdatabladet eller själv göra en kemikaliesäkerhetsbedömning. Du måste veta vilka kemiska ämnen du använder och hur de används, samt se till att din leverantör vet hur ämnena används.

Importerar du kemikalier från länder utanför EU måste du försäkra dig om att mängden varje enskilt kemiskt ämne inte överskrider 1 ton och du blir registreringsskyldig.  

Lagstiftningen är omfattande och detaljrik. Hur olika delar ska fungera praktiskt och vad som kommer att krävas i viss mån fortfarande oklart. Hur din verksamhet kan beröras är därmed svårt att helt få klart för sig. Det finns dock en mängd grundläggande saker som man som verksamhetsutövare behöver göra för att förbereda sig på de förändringar som kommer.