Solarier

Ska du driva en verksamhet där kosmetiska solarium ska erbjudas till allmänheten så ska Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier följas. Du ska också anmäla det till miljönämnden innan lokalen där verksamheten ska bedrivas tas i bruk. Anmälan görs via blanketten Anmälan om att starta eller driva solarium.

Vid solariet ska det finnas:

  • exponeringsschema
  • skyddsglasögon
  • SSM:s informationsblad ”Viktigt för dig som använder solarium”

Solariet ska vara av typ ”UV-typ-3” och märkt med uppgift om originalrör.  

Strålskyddsmyndigheten avråder generellt från att sola i solarium, särskilt personer under 18 år, personer med ljus och känslig hud eller personer som har många födelsemärken. För dig som ändå vill sola i solarium finns råd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Obervera att dessa råd ska finnas som anslag på alla ställen där man har solarier. Saknas det kan det beställas från Strålsäkerhetsmyndigheten.  

Miljönämnden utövar tillsyn över de solarier som finns i kommunerna. Vid ett tillsynsbesök kontrolleras att lagar och bestämmelser för solarium följs.

Bland annat kontrolleras följande vid besök:

  • att solariet är utrustat med godkända rör
  • att soltiden kan ställas in av kunden med hjälp av tidur, myntautomat eller liknande
  • att det finns skyddsglasögon tillgängliga för varje kund
  • att det finns exponeringsschema från solarietillverkaren eller motsvarande anvisningar väl synligt.