Habo kost deltar i klimatveckan

Klimatveckan anordnas i Jönköpings län mellan den 20-29 september. Habo kost har valt att delta och utformar skolmatsedeln denna vecka ännu mer klimatsmart.

Kostchef Lena Bergström berättar om deltagandet i  klimatveckan:

Habo Kost har valt att vara deltagare i Klimatveckan som anordnas i Jönköpings län mellan 20-29 september.

Under klimatveckan har vi planerat vår grundmatsedel och de produkter som vi har på vårt livsmedelsavtal klimatsmart. Vår grundmatsedel är uppbyggd utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer om bra livsmedel. Då Livsmedelsverkets rekommendationer kan kopplas mot de nationella miljömålen, är matsedeln redan från början klimatsmart med val av livsmedel som också ger bra matvanor. Vi har valt att med små medel förändra rätterna ytterligare mer klimatvänligt, utan att frångå matsedeln för mycket.

De förändringar som vi har valt att göra utifrån vår grundmatsedel för att minska matens miljöpåverkan och få matsedeln mer klimatsmart är:

  • Att servera några fler vegetariska rätter
  • Att minska köttråvaror genom att tillsätta mer grönsaker eller ersätta med baljväxter

Vi använder oss bara  av MSC- märkt fisk, vilket kommer från stabila bestånd och som fiskas på ett hållbart sätt. Vi använder grova grönsaker som rotfrukter, broccoli, vitkål, blomkål m.m. samt baljväxter som bönor, ärter och linser.

Denna matsedel främjar ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv samt begränsar klimatpåverkan. Genom att dessutom välja ekologiska produkter främjar vi även en giftfri miljö.