Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg.

Nämndens arbete utgår bland annat från lagstiftningen i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Socialnämndens presidium består av:

  • Hans Jarstig (KD), ordförande
  • Nicklas Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
  • Göran Rehn (C), 2:e vice ordförande
Hans Jarstig (KD)
Ordförande
Nicklas Gustavsson (S)
1:e vice ordförande
Göran Rehn (C)
2:e vice ordförande
Mats Lindén (S)
Robert Larsson (S)
Lars Elwing (M)
Angelica Hansen
Angelica Hansen (M)
Maria Alsén (L)
Mari Larsson (SD)