Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner

Habo och Mullsjö kommuner har en gemensam miljönämnd med nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Fyra av ledamöterna kommer från Mullsjö (inklusive ordförande) och fem stycken från Habo (inklusive 1:e vice ordförande).

Nämnden ansvarar framförallt för miljöförvaltningens arbete med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, med flera lagar och förordningar. Miljöförvaltningen har också en rådgivande funktion till företag, privatpersoner och andra kommunala förvaltningar samt är pådrivande i det lokala miljöarbetet. Miljöförvaltningen fungerar som remissinstans i många frågor, som till exempel plan- och byggfrågor och naturvård. Inom naturvården arbetar förvaltningen främst med kalkning av sjöar och vattendrag samt biologisk återställning av vätterbäckarna.

Miljönämnden sammanträder som regel andra torsdagen i månaden med undantag för juli månad.

Miljönämndens presidium består av:

  • Liza Oswald (S), ordförande
  • Helena Persson (C), 1:e vice ordförande
  • Joachim Werich, 2:e vice ordförande
Liza Oswald (S)
Ordförande
Mullsjö kommun
Helena Persson (C)
1:e vice ordförande
Habo kommun
Joachim Werich (M)
2:e vice ordförande
Mullsjö kommun
Imre Skrenya (S)
Habo kommun
Erik Johansson (M)
Habo kommun
Gunnar Adolfsson (KD)
Habo kommun
Kerstin Klasson (MP)
Habo kommun
Albert Müller (SD)
Mullsjö kommun
Harriet Cajfeldt-Carlsson (S)
Mullsjö kommun