Kommunstyrelsen

...är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens "regering".

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige (= kommunens "riksdag") och har huvudansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium består av
- Gunnar Pettersson (S), ordförande
- Thomas Werthén (M), 1:e vice ordförande
- Hans Jarstig (KD), 2:e vice ordförande

Margareta Fick (MP) har insynsplats i kommunstyrelsen.

Gunnar Pettersson (S)
Gunnar Pettersson (S)
Ordförande
Thomas Werthén (M)
Thomas Werthén (M)
1:e vice ordförande
Hans Jarstig (KD)
Hans Jarstig (KD)
2:e vice ordförande
Nils-Inge Carlsson (S)
Nils-Inge Carlsson (S)
Ewa Wettebring (S)
Ewa Wettebring (S)
Lars Davidsson (KD)
Lars Davidsson (KD)
Hanna Englund (C)
Hanna Englund (C)
Fredrik Wärnbring (M)
Fredrik Wärnbring (M)
Susanne Wahlström (M)
Susanne Wahlström (M)
Morgan Malmborg (-)
Morgan Malmborg (-)
Magnus Carlestav (S)