Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Dessa innefattar framför allt:

  • Förskola och pedagogisk omsorg  
  • Fritidshem
  • Förskoleklass 
  • Grundskola
  • Särskola
  • Gymnasium
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Kulturskola
  • Svenskundervisning för invandrare

Nämndens arbete har lagstiftningen i skollagen, grundskoleförordningen, särskoleförordningen samt de nationella styrdokumenten som utgångspunkt.

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden
Nicklas Gustavsson (S), Lis Svensson (S), Mats Lindén (S), Helena Persson (C), Marie Lindholm (KD), Jon Harald Jonsson (KD), Thomas Werthén (M), Anna Josefsson (M), Lennart Karlsson (-).

Barn- och utbildningsnämndens presidium består av Nicklas Gustavsson (S), Thomas Werthén (M) och Marie Lindholm (KD).

Nicklas Gustavsson (S)
Nicklas Gustavsson (S)
Ordförande
Thomas Werthén (M)
Thomas Werthén (M)
1:e vice ordförande
Marie Lindholm (KD)
Marie Lindholm (KD)
2:e vice ordförande
Lis Svensson (S)
Lis Svensson (S)
Mats Lindén (S)
Mats Lindén (S)
Helena Persson (C)
Helena Persson (C)
Jon Harald Jonsson (KD)
Jon Harald Jonsson (KD)
Anna Josefsson (M)
Anna Josefsson (M)
Lennart Karlsson (-)
Lennart Karlsson (-)