Revisorernas arbetsfördelning

Nedan ser du hur revisorerna har fördelat sitt arbete.

Kommunfullmäktige - alla
Kommunstyrelsen - alla
Personalutskottet - Zaine Andersson, Stellan Carlström
Folkhälsorådet - Göran Rehn, Berit Johansson
Näringspolitiska rådet - Berit Johansson, Jerker Johansson
Tekniska förvaltningen - Göran Rehn, Jerker Johansson
Socialnämnden - Zaine Andersson, Stellan Carlström, Jerker Johansson
Barn- och utbildningsnämnden - Zaine Andersson, Göran Rehn, Jerker Johansson
Miljönämnden - Stellan Carlström, Berit Johansson
Fritids- och kulturnämnden - Berit Johansson, Jerker Johansson
Byggnadsnämnden - Göran Rehn, Berit Johansson
Överförmyndaren - Göran Rehn, Jerker Johansson
Kommunala bolagen - Zaine Andersson, Stellan Carlström