Statistik

Habo, med ytan 330 kvadratkilometer, är en liten kommun med totalt 11 989 invånare (30 juni 2018). Kommunen består av flera orter, där centralorten Habo dominerar befolkningsmässigt.

Befolkningsfördelning i kommunen 
Habo tätort: 8 214
Furusjö: 351
Fagerhult: 262
Västerkärr: 129
Brandstorp: 122
Baskarp: 74
Habo landsbygd: 1 542
Gustav Adolf landsbygd: 783
Brandstorp landsbygd: 512
Summa: 11 989 (juni 2018)

Habos ålderspyramid
Habo är en barnrik kommun. Här bor det fler barn än i den genomsnittliga kommunen i Sverige.  

Arbete och pendling
I Habo kan de flesta glädja sig åt att ha ett jobb att gå till. Våren 2017 var Habo den kommun i landet som hade högst andel förvärvsarbetande invånare, hela 88,2 % hade då ett arbete. Många av de som bor i Habo jobbar utanför kommunen, cirka 3 400 personer pendlar varje dag från Habo till någon annan kommun och då främst till Jönköping.

De största företagen i Habo kommun
Det största företaget i Habo kommun är AB Fagerhult med cirka 600 anställda. Andra stora företag med cirka 50-80 anställda är NordiQ Habo AB, Habo Rostfria och DreamLogistics AB. 

Även Habo kommun är en stor arbetsgivare med drygt 800 tillsvidareanställda.

Skatten i Habo
Kommunalskatt 22:17
Landstingsskatt 11:26
Summa 33,43

Begravningsavgift till Svenska kyrkan 0:242

Faktablad
Region Jönköpings län har tagit fram faktablad om Habo. I faktabladen visas bland annat folkmängdsförändringar och arbetsmarknadsstatistik.