Skicka faktura till Habo kommun

Habo kommun tar både emot fakturor via vanlig post och som pdf via mejl till fakturor(at)habokommun.se. Alla fakturor ska vara försedd med en fem tecken lång referens som ska ha uppgetts vid beställningen/köpet.

Alla fakturor ska vara ställda till Habo kommun. Samtliga förvaltningar har organisationsnummer 212000-1611. Fakturor ska alltid vara adresserade till följande adress:

Habo kommun
Fakturor
Box 198
566 24 HABO

För att fakturan ska kunna hanteras måste alltid en referens anges på fakturan.

Referens på faktura
Referensen används för att identifiera till vem fakturan ska skickas för elektroniskt godkännande. Vid köp ska alltid beställande person upplysa er om vilken referens som gäller. Referensen är fem tecken lång (ex KARGR) och ska anges i fältet ”Er referens”, ”Referens” eller liknande fält i er fakturalayout.

Fakturautseende
En faktura ställd till Habo kommun ska innehålla:

• Fakturadatum
• Unikt fakturanummer
• Köparens namn och vår fakturaadress (enligt ovan)
• Referens (beställarens referens enligt beskrivning ovan)
• Ert namn och er adress
• Ert organisationsnummer
• Ert momsregistreringsnummer
• Uppgift om ni har F-skattebevis
• Vad varan/tjänsten avser (ev. specifikation i bilaga)
• När varan/tjänsten levererades
• Betalningsvillkor, förfallodatum
• Bank- och/eller plusgiro
• Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp)
• Momssats

Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslag, momsdirektiv eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad anges

Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas med.

Pappersfaktura till Habo kommun
Pappersfakturor skannas in och hanteras därefter i kommunens ekonomisystem. För att denna process ska fungera och att ni som leverantörer ska få betalt i tid krävs att fakturorna innehåller rätt information och att de skickas till adress enligt ovan.

Observera att enbart fakturor får skickas till denna adress, övrig post skickas till kommunens vanliga adress.

Maila PDF-faktura till Habo kommun
Fakturor i PDF-format kan mailas till kommunen på följande adress:

fakturor(at)habokommun.se

Tänk på att lägga ev bilagor till en faktura i samma PDF-fil som fakturan de tillför. Det går bra att skicka flera PDF-filer (fakturor) i samma mail till oss, viktigt är dock att varje faktura är en egen PDF-fil.

Elektronisk faktura (Svefaktura) till Habo kommun
Vi tar ännu inte emot elektroniska fakturor, men arbetet med att kunna göra detta har påbörjats. Något startdatum finns ännu inte.

Betalningsvillkor
Habo kommun tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter fakturadatum och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.