Skicka faktura till Habo kommun

Habo kommun ser gärna att du som leverantör skickar elektroniska fakturor. Vi samarbetar med InExchange som erbjuder flera lösningar för dig som leverantör att fakturera elektroniskt. Vi tar också emot pdf-fakturor och fakturor via vanlig post.

PDF-fakturor skickas via mail till fakturor(at)habokommun.se. Alla fakturor ska vara försedda med en fem tecken lång referens som ska ha uppgetts vid beställningen/köpet. 

Alla fakturor ska vara ställda till Habo kommun. Samtliga förvaltningar har organisationsnummer 212000-1611. Fakturor ska alltid vara adresserade till följande adress:

Habo kommun
Fakturor
Box 198
566 24 HABO

För att fakturan ska kunna hanteras måste alltid en referens anges på fakturan.

Referens på faktura
Referensen används för att identifiera till vem fakturan ska skickas för elektroniskt godkännande. Vid köp ska alltid beställande person upplysa er om vilken referens som gäller. Referensen är fem tecken lång (ex KARGR) och ska anges i fältet ”Er referens”, ”Referens” eller liknande fält i er fakturalayout.

Fakturautseende
En faktura ställd till Habo kommun ska innehålla:

• Fakturadatum
• Unikt fakturanummer
• Köparens namn och vår fakturaadress (enligt ovan)
• Referens (beställarens referens enligt beskrivning ovan)
• Ert namn och er adress
• Ert organisationsnummer
• Ert momsregistreringsnummer
• Uppgift om ni har F-skattebevis
• Vad varan/tjänsten avser (eventuell specifikation i bilaga)
• När varan/tjänsten levererades
• Betalningsvillkor, förfallodatum
• Bank- och/eller plusgiro
• Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp)
• Momssats

Vid befrielse från moms ska hänvisning till gällande bestämmelse i momslag, momsdirektiv eller annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad anges

Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas med.

Elektronisk faktura (Svefaktura) till Habo kommun
Du som levererar till Habo kommun kan skicka din faktura elektroniskt till oss.

Standarden för elektroniska fakturor till Habo kommun heter Svefaktura.

För att underlätta för dig som leverantör har Habo kommun ett samarbete med InExchange som har flera lösningar för att framställa elektroniska fakturor.

Om du som leverantör har en integrerad lösning för att skapa elektroniska fakturor så finns det möjlighet att lägga till Habo kommun, organisationsnummer 212000-1611. Habo kommun kommer aktivt att göra förfrågningar om att ansluta de leverantörer som har en e-fakturalösning.

Kontakta InExchange på 0500–44 63 60 

https://www.inexchange.se/kontakt/

Fakturaportal
Skickar du ett fåtal fakturor per år till oss, kan nu Habo kommun erbjuda en kostnadsfri lösning genom att fakturor registreras i fakturaportalen. Du loggar in på nedanstående länk för att registrera dina fakturor. Första gången skapar du ett konto.

https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/habokommun/

Maila PDF-faktura till Habo kommun
Fakturor i PDF-format kan mailas till kommunen på följande adress:

fakturor(at)habokommun.se

Tänk på att lägga eventuella bilagor till en faktura i samma PDF-fil som fakturan de tillför. Det går bra att skicka flera PDF-filer (fakturor) i samma mail till oss, viktigt är dock att varje faktura är en egen PDF-fil.

Pappersfaktura till Habo kommun
Pappersfakturor skannas in och hanteras därefter i kommunens ekonomisystem. För att detta ska fungera och att ni som leverantörer ska få betalt i tid krävs att fakturorna innehåller rätt information och att de skickas till adress enligt ovan.

Observera att enbart fakturor får skickas till denna adress, övrig post skickas till kommunens vanliga adress.

Betalningsvillkor
Habo kommun tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter fakturadatum och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.