Kommunens budget för år 2018

Nettobudget i miljoner kronor
Skola och barnomsorg: 371 mkr, 52 %
Vård och omsorg: 183 mkr, 26 %
Teknisk förvaltning: 26 mkr, 4 %  
Kommunledning, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, överförmyndare, revision, byggnadsnämnd: 48 mkr, 7 %
Räddningstjänst: 7 mkr, 1 %
Miljö: 4 mkr, 1 %
Fritid och kultur: 17 mkr, 2 %
Investeringar: 51 mkr, 7 %

Total budget cirka 707 mkr, 100 %

Skattetabell - utdebitering i kronor
Kommunen 22:17
Landstinget 11:26
Skattesats (exklusive kyrkoavgift) 33:43

Kyrkoavgift tillkommer för medlemmar i Svenska Kyrkan med 1:18 kronor. För de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan tillkommer begravningsavgift 24,6 öre.