Arbete på väg (TA-planer)

För att få jobba på Habo kommuns gator och vägar finns krav och regler som måste följas. Bland annat måste du ha en av kommunen granskad och tillåten trafikanordningsplan (TA-plan).

Att de krav och regler som finns följs är viktigt för:

  • trafikanternas säkerhet (bil, cykel och gång)
  • de med någon form av funktionsnedsättning ska kunna passera arbetsplatsen tryggt och säkert
  • du som arbetar på eller bredvid vägen ska vara skyddad mot förbipasserande trafik

Mer om detta kan du läsa om i dokumentet "Bestämmelser för arbete på väg i Habo kommun".

Observera att du även kan behöva söka andra tillstånd för att få arbeta på kommunal mark, det kan till exempel gälla grävtillstånd.