Arbete På Väg (TA-planer)

För att få jobba på Habo kommuns gator och vägar finns krav och regler som måste följas. Bland annat måste du ha en av kommunen granskad och tillåten trafikanordningsplan (TA-plan), ta del av en exempelsamling avseende TA-planer genom att följa länk.

Att de krav och regler som finns följs är viktigt dels för trafikanternas säkerhet (bil, cykel och gång), även för de med någon form av funktionshinder ska kunna passera arbetsplatsen tryggt och säkert, och dels för att du som arbetar på eller bredvid vägen ska vara skyddad mot förbipasserande trafik. Mer om detta kan du läsa om i dokumentet "Bestämmelser för arbete på väg i Habo kommun".

Observera att du även kan behöva söka andra tillstånd för att få arbeta på kommunal mark, det kan till exempel gälla grävtillstånd.