Lilla Bränninge

Projektet att bygga ut området Lilla Bränninge görs i flera etapper.

Etapp ett är avslutad. Nästa etapp är under projektering. Byggnation beräknas tidigast påbörjas under hösten.