Asfaltering 2017

Asfalteringsarbeten är planerade under säsongen, bland annat:

  • Gång/cykelvägar i Habo tätort
  • Hjovägen (från Kråkerydsvägen till Mossenvägen)
  • Hökgatan i Habo