Trafikverket informerar

Risk för längre restid via väg 26/47 på grund av omledning av trafiken.

Från och med den 20 september leds trafiken om från väg 26/47 till nya lokalvägen vid Risbro, en sträcka på cirka 2 km. Under tiden renoveras och breddas bron som ligger på nuvarande väg 26/47. Var förberedd på att det blir längre restid på sträckan speciellt under morgon och kväll då hastigheten på vissa delar är nedsatt. Arbete pågår på flera olika platser längs sträckan och projektet beräknas bli klart hösten 2019.