Julskyltning - delar av centrum stängs för trafik

Följ orange vägvisning. Parkeringsförbud gäller på Hantverkaregatan.

Med anledning av julskyltning i Habo på söndag den 3 december så kommer delar av centrum att stängas av för trafik.

Jönköpingsvägen stängs av från korsningen med Villagatan/Hantverkaregatan på söndag kl. 09.00-20.00 och parkeringen vid Blå torget stängs av från lördag kl. 17.00 till söndag kl. 20.00, se kartan och följ orange vägvisning.

För att säkra framkomligheten för bussar och andra större fordon, exempelvis räddningstjänsten, under omledningstiden så kommer det att vara parkeringsförbud på båda sidor av Hantverkaregatan.