Del av Malmgatan blir huvudled

Från och med den 1 december 2017 kommer Malmgatan att vara huvudled även på sträckan mellan Falks rondell och fram till Vårdcentrum.

Det innebär att det blir väjningsplikt för trafik från anslutande gator. Det är inte heller längre tillåtet att parkera på Malmgatan längs med denna sträcka.