Omledningskarta för gång- och cykeltrafik
Omledningskarta för gång- och cykeltrafik över väg 195.

Reparation av bron över väg 195 vid Västgöte

Gång- och cykelbron över väg 195 ska repareras och tas därför bort tillfälligt. Från och med måndag 26/8 kommer gång- och cykeltrafiken ledas om via tunneln vid Fiskebäck under väg 195.

Arbetet beräknas ta ca 2 månader. Trafiken på väg 195 berörs endast vid de tillfällen då bron tas bort och sätts tillbaka igen. Dessa arbeten kommer att ske nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt.

Bron lyfts bort den 11 september kl. 21.00 och trafik släpps på senast kl. 06.00 den 12 september. 

Arbetet utförs av PEAB.