Frågor med svar

Måste min fastighet anslutas till det kommunala nätet om den ligger i tätort?
Svar: Ja, om kommunfullmäktige beslutar att ett nytt verksamhetsområde ska bildas, så ska alla aktuella fastigheter inom området betala för anslutning. Däremot innebär det inte att fastigheterna fysiskt måste anslutas till det kommunala nätet. Det är i så fall miljö- och hälsoskyddsnämnden som kan avgöra om den egna avloppsanläggningen är otillräcklig och kan kräva en fysisk anslutning till kommunens nät. I normalfallet anses en kommunal anslutning vara klart bättre än en egen avloppsrening.

Vi har plötsligt fått dåligt tryck i vattenledningen, det kanske är en vattenläcka någonstans. Klockan är efter kontorstid. Vad gör jag nu? Vem ringer jag?
Svar:
Ring till kommunal felanmälan på telefonnummer 036- 13 71 43

Avloppet stiger i brunnen i huset, vi har nog stopp någonstans.
Svar:
Ring till din rörmokare.