Regler och taxor

Vanligtvis är du som abonnent ansluten till både vatten- och avloppsnätet. VA-taxan består av en fast avgift per år som beror av mätarstorleken och en rörlig kostnad per kubikmeter levererat vatten samt en dagvattenavgift. De vanligaste vattenavgifterna följer här nedan. VA-taxan i sin helhet, se länk till höger.

Fast avgift/år, inklusive moms
Mätarstorlek (småhus) 2,5 m3/tim: 1 525.00 kr
Mätarstorlek (hyreshus) 6 m3/tim: 4 550.00 kr
Mätarstorlek (industri) 10 m3/tim: 10 632.50 kr
Mätarstorlek (industri) 15 m3/tim: 15 168.75 kr
Mätarstorlek (industri) 25 m3/tim: 31 263.75 kr

Rörlig kostnad/m3, inklusive moms: 28,35 kr/m³

Dagvatten
Avgift per 100-tal m² tomtyta, inklusive moms 85,43 kr/år För dig som endast nyttjar kommunalt vatten eller kommunalt avlopp gäller följande avgift, inklusive moms:

Fast avgift:
762.50 kr/år

Rörlig avgift/m³:
Endast vatten 12.76 kr/m3
Endast avlopp (150 m³) 15,59 kr/m³, 2 338.50 kr/år

Vatten till byggarbetsplats för bostad eller därmed jämställd fastighet, inklusive moms
Debitering sker för 30 m³/lägenhet i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet. Här räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea som en lägenhet.

Anläggningsavgift 2018
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med, inklusive moms:
a. En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till  förbindelsepunkter för V, S och Df: 25 215 kr
b. En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df: 46 551. 25 kr
c. En avgift per m² tomtyta: 38.76 kr
d. En avgift per lägenhet: 29 157.50 kr