Ombyggnation Skolgatan

Under hösten 2017 kommer vatten och avloppsledningar som ligger i Skolgatan att byggas om. Arbetet beräknas pågå fram till vecka 44.

Arbetet utförs av NMC Anläggning och det beräknas pågå mellan vecka 27-44.

Innan starten görs en syn av området för att i efterhand kunna reglera det som påverkats av arbetena. Vid synen fotograferas berörda fastigheter utvändigt. Boende får gärna medverka. Synen kommer att uföras onsdagen 28/6,  klockan 14.00-17.00.

För frågor till kommunen kontakta Gata/VA chef Lubomira Eng.