Karta över Brandstorp och Kyrkvägen

Brandstorp Kyrkvägen - ledningsförnyelse och beläggning

I höst byter vi vattenledningarna och lägger ny beläggning på kyrkvägen i Brandstorp.

Vägen kommer vara avstängd i etapper under arbetet.

Det här gör vi

De gamla vattenledningarna ska bytas ut mot nya ledningar. I samband med detta lägger vi också ny beläggning. De ledningar som finns i gatan idag är från 1960-talet. För att kommunen ska kunna upprätthålla standarden på vatten- och avloppsnätet behöver ledningarna förnyas innan de blir alltför gamla.

Tidplan

Arbetena börjar vecka 48 och allt beräknas vara klart i februari.