Information om vattentrycket i kommunen

Vattentrycket i kommunen är vid vissa tillfällen lågt, särskilt nu under sommaren. Vi har full drift på ledningsnätet men det finns inte kapacitet till ett högre vattentryck om uttaget av vatten ligger på en för hög nivå.

Vi uppmanar därför till att i första hand använda vattnet till det grundläggande behovet (dryck, matlagning, hygien, tvätt). Avstå från bevattning, fylla pooler etc.

Sommar och semester är här och just denna sommar spenderar många sin lediga tid på hemmaplan vilket sammantaget med hur vädret blir kan komma att innebära ett högt vattenuttag. Habo kommun vill i möjligaste mån undvika bevattningsförbud men det är då avgörande att vi hjälps åt att använda vattnet klokt.