Dricksvatten Habo tätort

Efter en vattenläcka kan vattnet i Habo tätort vara något missfärgat och innehålla luft. Spola en stund så försvinner det.

Rörbrottet i dricksvattenledningen vid korsningen Malmgatan/Skolgatan är åtgärdat och vattnet är påkopplat igen. Dock förekommer det att vattnet är något missfärgat och det kan innehålla luft. Låt kranen stå öppen en stund i så fall så försvinner det.