Vattenläcka Lärkgatan

Vattenläckan på Lärkgatan är lagad och vattnet är påkopplat till alla boende.

Till en början kan det finnas luft i vattnet och det kan upplevas grumligt. Det är ofarligt. Spola en stund så försvinner det.

Återställningsarbetet är dock inte klart än, därför kommer det vara begränsad framkomlighet för trafik vid korsningen Lärkgatan och Brahegatan under tiden grävningsarbetet pågår. Vi beräknar att grävningsarbetet kommer att pågå  fram till måndag eftermiddag. Därefter blir framkomligheten normal igen. Kör försiktigt förbi.

Meddelande till abonnenter vid akuta händelser

Boende har fått meddelande via sms eller talsvar.

Vid leveransavbrott eller om dricksvattenkvaliteten inte är godkänd meddelas våra abonnenter omedelbart via sms eller talsvar. Databasen hämtar de telefonnummer som är knutna till de adresser som är berörda av problemet. På så sätt kan meddelande gå ut snabbt och det framgår även vilka som har tagit emot meddelandet.

Vilka telefonnummer vill du ha knutna till din adress?
Systemet för att kontakta abonnenterna via telefonen heter UMS Unified Messaging System. Du kan själv lägga till eller ta bort telefonnummer ur databasen. Läs hur det går till i instruktionen under Länkar.