Välkommen till samrådsmöte

Välkommen till samrådsmöte om ny fiskväg och ny lägre vattennivå på dammen vid Habo kvarn. Torsdagen den 9 maj kl. 18.00-19.30 i församlingshemmet, Habo kyrkby.

Habo kommun och Leif Svensson inbjuder berörda markägare och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en ansökan till Mark- och Miljödomstolen i syfte att få tillstånd till en ny fiskvägen förbi dammen, samt en ny lägre vattennivå i dammen.

Syftet är att möjliggöra fiskvandring förbi dammen genom en fiskväg i form av ett sk omlöp på nedsidan dammen. För att hålla omfånget på fiskvägen på en rimlig nivå sänks normal vattennivå i dammen. Det är Leif Svensson som äger fastigheten Habo kvarn 1:1 som har ansvaret för dammen och sköter regleringen.

Nu vill vi ha era synpunkter innan vi lämnar in en ansökan.

En kort sammanfattning av projektet finns på baksidan av kallelsen. Se länk "Kallelse till samrådsmöte om Habo kvarn". Ni som vill läsa mera kan ladda ner ett samrådsunderlag via länkt på denna sida eller från Jönköpings Fiskeribiologis hemsida, http://fiskeribiologi.se/2019/04/samradsunderlag-habo-kvarn/

Dessutom finns samrådsunderlaget att hämta i receptionen på Kommunhuset, Jönköpingsvägen 19. 

Om ni inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter (helst via e-post) kan detta göras innan den 20 maj 2019 till:

Jönköpings Fiskeribiologi AB
Per Sjöstrand
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
per@fiskeribiologi.se.
Hit kan du också vända dig med frågor innan samrådet.

När: Torsdagen den 9 maj klockan 18.00 – 19.30
Var: Församlingshemmet, Habo kyrkby,

Välkomna!
Ingemar Bergbom, Miljöförvaltningen
Leif Svenson, Habo kvarn