Spolning av ledningsnätet på Bränninge ängar och Lilla Bränninge

Under onsdagen och eventuellt torsdagen spolas ledningsnätet på Bränninge ängar och Lilla Bränninge. Det kan innebära tillfällig förändring av vattentrycket och även missfärgning av vattnet. Spola vattnet en stund så försvinner det.