Ny entreprenör som rengör och sotar

Från och med den 1 februari 2017 övertar Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB uppdraget att utföra rengöring och sotning i Habo kommun från tidigare entreprenören GÖSAB. GÖSAB har fortfarande kvar uppdraget avseende brandskyddskontroller.

Skorsten & Vent Claes Abrahamsson AB nås på tfn:  036-12 99 03 eller via mejl claes@skorsten-vent.se